Vizyonumuz

Verilen tüm hizmet alanlarında; kaynakları verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini artırmak için en iyi hizmeti sağlamaktır.

Misyonumuz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine personel sağlamak ve eğitimler vererek bu personellerin verimliliğini artırmaktır.

Gaziantep halkına kaliteli ve hesaplı hizmet verecek sosyal tesisler oluşturmakdır.

Kalite Politikamız

Sunduğumuz tüm hizmetlerde katılımcı, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak mevzuat
hükümlerinin uygulanmasınının sürdürülebilirliğini sağlamak, bu hükümlerle müşteri ve
çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve tüm
çalışanlarımızda kalite bilincini oluşturmaktır.
Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir
ve aranan firma olmak, tüm çalışanlara kalite bilincini benimsetmek, tedarikçilerle karşılıklı yarara
dayanan bir işbirliği içerisinde olmak, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir
kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

İlkelerimiz

Adil ve şeffaf olmak

Yüksek kalite anlayışıyla hizmet vermek

İlerleme odaklı olmak

Paydaşları ile işbirliği içinde olmak

Yenilikçi olmak

Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak

Menü